Jomini – den moderne strategiens grunnlegger

Jomini – den moderne strategiens grunnlegger

Den som gjerne regnes som den moderne krigsstrategiens far er Antoine-Henri Jomini, en sveitser som endte opp som general både i den franske og den russiske hæren takket være sin unike innsikt i taktikk og strategi. Jomini var en grundig analytiker som tok en nærmest geometrisk tilnærming til krig. Han […]

04/15/2016 Comments are Disabled
Clausewitz – krig som politikk

Clausewitz – krig som politikk

Carl von Clausewitz regnes gjerne som den mest innflytelsesrike av alle europeiske krigsteoretikere. Han var selv soldat og offiser, men ble berømt som teoretiker etter grundige studier av krigføringen til særlig Fredrik den Store og Napoleon Bonaparte. Hans tilnærming var filosofisk og systematisk, og ledet frem til storverket “Om krigen”, […]

04/14/2016 Comments are Disabled