Jomini – den moderne strategiens grunnlegger

Den som gjerne regnes som den moderne krigsstrategiens far er Antoine-Henri Jomini, en sveitser som endte opp som general både i den franske og den russiske hæren takket være sin unike innsikt i taktikk og strategi.

Jomini var en grundig analytiker som tok en nærmest geometrisk tilnærming til krig. Han definerte viktige begreper som senere tenkere har benyttet seg av, og la ned mange forsøksvise regler for hvordan man skulle gjennomføre militære operasjoner i gitte situasjoner. Nøkkelkonklusjonen til Jomini var at man fremfor alt måtte sørge for å ha overveldende styrke der det gjaldt som mest.

Til tross for sin analytiske tilnærming så ikke Jomini på seg selv som noen forsker eller vitenskapsmann. Han var opptatt av at krig til syvende og sist var en slags kunst, ikke en vitenskap. Den krevde en helhetlig tenkning ogAntoine-Henri_Jomini_(Mordovia) en viss fleksibilitet kombinert med kreative innfall. Samtidig hadde han til sin tid å være et ganske humant syn på ting, særlig til å være krigsteoretiker og general. Han mente for eksempel at man alltid burde bruke så få soldater som mulig i krig, for å unngå for mange døde, syke og sårede.

Ett eksempel på Jominis innflytelse var den fullstendig dominerende plass hans skrifter lenge hadde i amerikansk militær tenkning. På West Point, der amerikanske offiserer fikk sin opplæring, leste de praktisk talt ingenting annet enn Jomini. Det var først de praktiske erfaringene i borgerkrigen som gjorde at amerikanerne til en viss grad begynte å gå bort fra Jominis lærebøker når de gikk til krig.

Jomini var en kontroversiell type som i løpet av Napoleonskrigene gikk over fra fransk til russisk og alliert side, og dermed på sett og vis kontinuerlig holdt seg på vinnersiden i nesten hele krigens gang. Først og fremst var han imidlertid sveitsisk patriot, og greide derfor ikke å knytte seg følelsesmessig til noen av partene. Kanskje var det nettopp derfor han greide å tenke klarere om krigens natur enn nesten noen annen har gjort.